Toon menu
Nieuws

Stremming op groene en rode route

In opdracht van de gemeente Leeuwarden is begonnen met de grondwerkzaamheden voor Unia, een nieuw buurtschap in De Zuidlanden. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad Techumerpaad door dit plangebied gestremd. Het fietspad is aan beide kanten afgesloten met hekken. Als gevolg hiervan zijn de Groene Route en Rode Route van de ZuiderloopRoute momenteel niet volledig af te leggen.

De gemeente verwacht dat de stremming tot en met week 28 (oftewel half juli) zal duren.

Alternatieven

Wil je een rondje hardlopen of wandelen in De Zuidlanden, dan zijn er gelukkig goede alternatieven.

Groene en rode route combineren (8km)

De routes van de ZuiderloopRoute zijn gemarkeerd met gekleurde pijlen op het wegdek. Als je de routes tegen de klok in aflegt vindt je deze pijlen vóór elke afslag. Onderweg wordt ook aangegeven waar je kunt overstappen naar een andere route. Hierdoor zijn de rondjes eenvoudig te combineren. De Rode en Groene Route sluiten op elkaar aan ter hoogte van het startpunt bij de Techumerpleats en even ten zuiden van de Wâldwei (N31).

Als je met de Groene Route begint loop je eerst het normale traject langs Wirdum via de Uniadyk, Werpsterdyk en Loodyk. 200 meter voor het houten bruggetje onder de Wâldwei door sla je bij de rode pijl rechtsaf. Je vervolgt nu je weg via de Wergeasterdyk door De Klamp en de Lykwei langs Goutum-Súd om bij de Techumerpleats weer op de Groene Route uit te komen.

Bekijk op de kaart

Groene en rode route combineren met afsnijding (7km)

Tussen de routes van de ZuiderloopRoute liggen op enkele plekken verbindingsroutes. Deze worden aangegeven met witte pijlen. Via zo'n verbindingsroute kun je een stukje afsnijden. Ook kunnen ze je helpen om routes te combineren.

Wil je de groene en rode route combineren maar is 8km je net te ver? Loop dan de hierboven beschreven route maar sla op de Groene Route meteen na het fietstunneltje onder het knooppunt Werpsterhoek linksaf. Het schelpenpaadje leidt je naar de plek waar het fietspad Techumerpaad onder de Wâldwei (N31) doorgaat. Vanwege de stremming is linksaf slaan richting Techum tijdelijk niet mogelijk. Sla in plaats hiervan rechtsaf en vervolg je weg over de Route Route.

Bekijk op de kaart

Groene, rode en gele route combineren (2,7km)

Tot slot een wat korter rondje dat delen van zelfs drie routes gebruikt. Ook dit rondje is volledig te lopen door de juiste pijlen te volgen. Om op een afstand van iets meer dan 5km te komen kun je ook twee rondes lopen.

Beginnend bij de Techumerpleats loop je eerst de rode route langs de Molkenkelder. Op de hoek van de Buorkerij houd je links aan om over te stappen op de Groene Route. Aan het eind van het fietspad Swellesturt volg je de gele pijl rechtsaf om je weg te vervolgen via de Gele Route. Volg deze route langs de Sudertrimdielsdyk en linksaf langs de Wergeasterdyk. Hier lopen de Gele Route en Rode Route een stukje samen. In plaats van de gele route te volgen verder Goutum in, volg je de rode pijlen en kom je op de Lykwei terecht. Nadat dit fietspad de Sudertrimdielsdyk oversteekt sla je op de kruising rechsaf. Het fietspad langs de terp van Techum leidt je terug naar het startpunt bij de Techumerpleats.

Bekijk op de kaart

Andere mogelijkheden

Uiteraard kun je ook één van de andere routes van de ZuiderloopRoute kiezen. Ook de Gele Route (6,4km) en de Blauwe Route (7,5km) lopen gedeeltelijk door De Zuidlanden.

Plan je zelf een rondje, loop dan bijvoorbeeld eens door het buurtschap De Klamp. Daar zijn onlangs enkele nieuwe fietsbruggen geopend. Hierdoor zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen Techum en de Wergeasterdyk.

Meer artikelen

Nieuws

Onderhoud ZuiderloopRoute in uitvoering

Dit voorjaar en deze zomer voeren we onderhoud uit aan de hardlooproutes in Goutum, Zuiderburen en De Zuidlanden.

Verder lezen

Evenement

Loop jij warm voor de Middelseeloop?

Met de Middelseeloop wordt op zaterdag 21 april de nieuwe Redbadwei geopend.

Verder lezen

Deel je foto's en momenten op sociale media

Gebruik de hashtag #zuiderlooproute

#zuiderlooproute op Instagram

#zuiderlooproute op Facebook