Toon menu
Nieuws

Een verkenning van de Zuiderlooproute

De ZuiderloopRoute, nog nooit van gehoord, kunt u denken. Dat gold voor een deel van de redactie van de wijkkrant van De Zuidlanden ook. Na het één en ander hierover gelezen te hebben, wekte dit al gauw de interesse.

De ZuiderloopRoute is een netwerk van verschillende looproutes (over bestaande fiets-en wandelpaden) door heel Leeuwarden-Zuid. De routes strekken zich uit van Zuiderburen, Hempens-Teerns, Goutum, tot in de Zuidlanden. Eén van de routes raakt zelfs aan het dorp Wirdum. Het zijn allemaal verschillende routes, ook qua afstanden, met daartussen verbindingsroutes. Op deze manier ontstaat een flink aantal variaties aan te lopen routes. Het is zelfs mogelijk om een halve marathon te lopen! En natuurlijk kun je deze routes ook al skeelerend of wandelend doen. We ontdekten dat er nog maar net gestart is met het idee voor de ZuiderloopRoutes (voorjaar 2018) en dat er meer plannen zijn. Daar moeten we meer van weten.

Op een zonnige ochtend in februari vindt er een ontmoeting plaats met Hans de Vries, lid van projectgroep ZuiderloopRoute en bestuurslid Dorpsbelang Goutum en met Mechiel Zantema, ook lid van de projectgroep ZuiderloopRoute en eigenaar van De Sportpleats in Techum. Beide zijn vanaf het begin betrokken bij dit mooie initiatief. Het project is inmiddels ondergebracht in de stichting ‘Leeuwarden-Zuid in beweging’, met daarin vertegenwoordigers uit alle bij het project betrokken wijken en dorpen.

Deze twee enthousiastelingen vertellen meer. De planning is dat de routes verschillende kleuren krijgen en dat er informatieborden komen op verschillende routestartpunten. Bij de Techumerpleats starten twee routes. Andere routes starten bij Markant in Zuiderburen en bij het dorpsplein van Goutum. Op het wegdek zullen d.m.v. gekleurde ‘ wegdekpunaises’ de routes te volgen zijn.

Verder doet blijken dat dit een eerste fase is van wat een veel groter project gaat worden. De projectgroep wil namelijk ook graag plek(ken) realiseren met outdoor-fitness toestellen. Verder zijn er ideeën om de routes in georganiseerd verband in te zetten, dus met een trainer op pad te gaan of om evenementen te organiseren.

De gemeente is erg enthousiast over de initiatieven. Zij wil graag bewegen (en ook spelen) promoten en ondersteunt de plannen van harte. Daarnaast is het mooie van dit project dat het verbindend werkt, over dorps- en wijkgrenzen heen. Zo ontstaan er waardevolle contacten over en weer, er ontstaat samenwerking en daagt het de bewoners ook uit om over de grenzen van eigen wijk of dorp te gaan kijken (en te bewegen natuurlijk).

Het leuke is dat een deel van de leden van de latere projectgroep elkaar destijds toevalligerwijs vonden bij een door het wijkpanel georganiseerde sport(initiatieven)avond in de Eco-iglo. Een trim- of beweegcircuit in eigen wijk. Dat was aanvankelijk het plan en de wens van zowel Dorpsbelang Goutum en Wijkpanel Zuiderburen. Inmiddels werken vier dorpen/wijken samen. Daardoor zijn de ideeën uitgegroeid tot een groter en mooier project. Deze samenwerking illustreert meteen heel mooi wat het project zelf ook beoogt; de verbindende factor, met bewegen voorop!

Meer informatie over de Zuiderlooproute vindt u op Facebook.

Dit artikel verscheen eerder in het maartnummer van de wijkkrant van De Zuidlanden.

Deel je foto's en momenten op sociale media

Gebruik de hashtag #zuiderlooproute

#zuiderlooproute op Instagram

#zuiderlooproute op Facebook

#zuiderlooproute op Twitter